Tanulmány

/Tanulmány
Tanulmány 2017-11-28T18:39:28+00:00

A barátság megfejthető kódjai – A Csokonai Társaság legújabb kötetéről

„A Társaság könyvkiadásához (Hévízi könyvtár sorozat), a rendszerváltást követően, anyagilag is hozzájárult Hévíz városa. Az utolsó esztendőkben az összejövetelek tematikus jelleget öltöttek.  Meghatározott témában kértek előadásokat a társaság tagjaitól; A szexualitás nyelve a magyar irodalomban, Olvasatlan irodalom, szakosított anafabétizmus? Nyelvprivatizáció – szövegdömping, stb. 2016-ban a barátság témája köré szerveződött a [...]

A ránk találó Isten – Bölcskei Gusztáv ünnepi gondolatai

“Isten karácsonykor az emberi normalitást ölti magára. De ez egyben azt is jelenti, hogy Ő megszabja valamennyiünk számára, hogy mi a norma. Megjelent a mi üdvözítő Istenünk emberszeretete és jósága – Ő a normális úton jön közénk, azért, hogy normát is adjon…” – Dr. Bölcskei Gusztáv református teológiai tanár ünnepi gondolatai [...]

“Szeretném szépen felköszönteni” – Adalékok József Attila és Juhász Gyula kapcsolatához

“Amikor viszont a halálhír eljutott József Attilához, akkor a végső búcsúzás kényszere erőteljesen jelentkezett. Szonettel köszönt el barátjától, s a tizennégy sorban a kérlelhetetlen tényeket és önnön kétségeit állította egymás mellé. Ilyen kifejező, egyszerű módon: ‘Fölmondjuk sok szép versedet. / Mosdatnak most. Anyád sirat / s társadtól jött egy sírirat.’ [...]

Halász Albert : Hetés, a kettészakított táj

Halász Albert Hetés, a kettészakított táj Az első világháborúig Hetés és vidéke mint néprajzi tájegység, jóllehet nemzeti, nyelvi, vallási és egyéb szempontok szerint is igen változatos helyen terül el, népi kultúráját, vallását, nyelvét tekintve és demográfiai szempontokból is huzamosabban háborítatlan időszakban élt. Igaz, hogy kihatása volt a törökök betöréseinek, a [...]

Hantó Réka: A moldvai magyar nyelvjárásterület jelene és jövője

Hantó Réka A moldvai magyar nyelvjárásterület jelene és jövője Beszámoló az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának moldvai nyelvjárásgyűjtéséről 2016 áprilisában az ELTE Bölcsészettudományi Karának sokéves hagyományához hűen felkerestük a magyar nyelv egyik határon túli nyelvjárási régióját. Idén tavasszal a választás a csángó magyar nyelvjárások területére esett, a mai Románia keleti [...]

Véghelyi Balázs esszéje

Véghelyi Balázs Hazaszerelem (esszé) Szabó Zoltánról Gyerekkoromban írtam egy könyvet Magyarországról. Persze csak egy iskolai, vonalas füzetbe rótt gyerekbetűs kézirat maradt belőle, mégsem teszem idézőjelbe a könyv szót: egy kisgyerek művén akkor sem szabad gúnyolódni, ha a gúny nem több utólagos öniróniánál. A könyv Magyarország tájairól és városairól szólt. Az [...]