Tanulmányok kategória archívuma:

okt 21

Halász Albert : Hetés, a kettészakított táj

Halász Albert Hetés, a kettészakított táj

Az első világháborúig Hetés és vidéke mint néprajzi tájegység, jóllehet nemzeti, nyelvi, vallási és egyéb szempontok szerint is igen változatos helyen terül el, népi kultúráját, vallását, nyelvét tekintve és demográfiai szempontokból is huzamosabban háborítatlan időszakban élt. Igaz, hogy kihatása …

Olvass tovább »

okt 15

Hantó Réka: A moldvai magyar nyelvjárásterület jelene és jövője

Hantó Réka A moldvai magyar nyelvjárásterület jelene és jövője Beszámoló az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának moldvai nyelvjárásgyűjtéséről

2016 áprilisában az ELTE Bölcsészettudományi Karának sokéves hagyományához hűen felkerestük a magyar nyelv egyik határon túli nyelvjárási régióját. Idén tavasszal a választás a csángó magyar nyelvjárások területére esett, a mai Románia keleti …

Olvass tovább »

Sze 21

Véghelyi Balázs esszéje

Véghelyi Balázs Hazaszerelem (esszé)

Szabó Zoltánról

Gyerekkoromban írtam egy könyvet Magyarországról. Persze csak egy iskolai, vonalas füzetbe rótt gyerekbetűs kézirat maradt belőle, mégsem teszem idézőjelbe a könyv szót: egy kisgyerek művén akkor sem szabad gúnyolódni, ha a gúny nem több utólagos öniróniánál. A könyv Magyarország tájairól és városairól szólt. Az Alföldről, a Mátráról, a Balatonról, …

Olvass tovább »