Egy filosz töprengései – 6. rész

Szerző: | 2018-01-06T15:57:09+00:00 2018. 03. 03.|Irodalmi tükör, Napló|

Egy különleges (és különös) sorozat jelenik meg oldalunkon a 2018-as évben: Egy filosz töprengései címmel egy magát megnevezni nem kívánó szerző szövegét adjuk közre folytatásokban. Hetente egy rész, januártól decemberig. Kalandozás a régmúlt irodalmában (is), rejtvény és kihívás, aprólékos elemzések és markáns vélemények hétről hétre. – “Dr. K HG” jegyzetei, 6. rész

6 (K HG és azok a gyönyörű, mosolyra késztető tiszta rímek)

Madách Tragédiája első szövegváltozataiban, amikor még Lucifer volt a címe, még rímes alkotás volt. Ezt azonban később nem nagyon vették észre a nyájas Olvasók – kajánkodott magában dr. K HG, miután befejezte a reklám-tízpercet és visszatért a főműsorhoz. Lám, a fenti 8 sor is csak félig rímes (iskolásoknak: xaxa rímképletű ötös és ötödfeles jambikus sorok), és a nem túl fényes, látványos, inkább tompa, szürke, asszonánc-ízű összecsengések itt csak két soronként, a 18-19. szótagban tűnnek fel diszkréten. Csoda, hogy a laikusok nem is tudják róla: ez vers. (Sőt: költemény.)

Mielőtt azonban csatlakozna a „verselgető” Madách dehonesz­táló minősítését hangoztató elemzőkhöz, K HG vétót jelentett be. Nem a nyugatosok vers-tűzijátékainak előfutára, nem öncélú vers-zsonglőr a Tragédia szerzője, de nagyon is jól ismerte és alkalmazta a költői mesterséget! És ehhez a szakmához hozzátartozik a rímek csiricsáré kolompjának ügyes kongatása is. Úgy gondolta, mielőtt teljesen egy felfuvalkodott, mindentudó önjelölt „jegyzett” bölcsészre, egy filoló­gus-celebre kezdene hasonlítani, kiengedi a fáradt gőzt és jegyzetet ír a címben megadott témáról: azokról a gyönyörű, mosolyra ingerlő tiszta rímekről.

A tiszta rímek közül az önrímek (pl. magam – magam, J. A: Születésnapomra) és az egymással azonos magánhangzókból és azo­nos, vagy rokon mássalhangzókból álló több szótagos rímszavak (pl. fura – ura, gagyog – ragyog, sekély – e kéj stb.) töltötték el a leg­nagyobb örömmel K HG szívét, amikor kuncogni támadt kedve. Már zsenge gyermekkorában élt-halt az olyan mondókákért, mint az

    Ott szemben a teátrummal / Megittam egy teát rummal. / De mire a tea kész lett,     / Eltörött a teakészlet.

Később, kiskamasz korában a nagyapa padlásáról lecipelt egybekötött folyóirat, a Bolond Istók 1890. évi folyamában szívesen olvasgatta Sz/ód/ász Károly Kínrímtár rovatát, amelynek egy gyöngyszemét ide is bemásolta:

 

Úgy rúgott a ló a Janónak hasába bele,

Hogy szegény Janónak kihasadt a bele.

 Öt-hat orvos csodát hiába müvele,

 Karbolvíz, jodoform, liliom levele,

 Janó csak ordított: Vigyétek, le vele!

 Így biz’ szegény Janó több krumplit nem eve.

 (Aztán, évek múlva K HG rájött, hogy a Kínrímtár paródiáinak cél­táblájával későbbi éveiben összeköti majd bajszát, de erről az afférról majd egy későbbi jegyzetben szándékozott megemlékezni.)

A felnőtt K HG már a magyar költészet remekeiben is kezdte felfedezni a tiszta rímek gyönyöreit. Arany János Mondacsai, vagy Sejtelem című négysorosa még tananyag és közismert a versre egyáltalán odafigyelő olvasók között. De ki olvas ma még Vajda Jankót? Pedig egyik Mákszeme, az első, méltó párja az arany-értékű Sejtelemnek. Nemcsak a második párrím bravúrja, de az egész vers K HG szívére gördülő sziklatömbje miatt is. Íme:

Ez a világ, e földi élet

  Mi más az ifjunak s a vénnek!

  Előbb arany, utóbb csak talmi,

  S a vége az, hogy meg kell halni… 

            (Vajda Jánosról több jegyzetnyi anyag motoszkál még a fejemben – jegyezte be K HG.)

 

(A képről: A Bolond Istók 1890. évi folyamának Kínrímtárából)

 

(Folytatjuk…)