Színházi élet – Rajzolatok – életút interjú Mészáros Tiborral

Szerző: | 2018-02-21T15:57:01+00:00 2018. 02. 21.|Interjú, Portré, Színház, Testvérmúzsák|

“Ahogy kaptam a terheket, úgy mélyedtem bele a munka különböző rétegeibe egészen odáig,
hogy megkaptam az első önálló tervezési munkát és lassan egyre többet. ” – a Magyar Teátrum-díjas Mészáros Tibor díszlettervező mester visszaemlékezéseit lejegyezte Pénzes Csaba.

„Ott vagyunk a legerősebbek, ahol
egyszer eltörtünk, és újra összeforrtunk.”
(Eleanor Moran)

I.
Székesfehérváron születtem, nem sokkal születésem után költöztünk Győrfiszegbe, ami mára
már összenőtt Petrikeresztúrral és már csak egy utca. Ennél eldugottabb hely szerintem nincs Zalában. Ami egyébként nagyon jó hely volt felnőni, és én nagyon jól éreztem magam ott gyerekként.
A nagyszüleim közül csak az apai nagyanyámat ismertem, ő lakot mellettünk Győrfiszegben.
Korábban nagyanyám Budapesten élt, és a konzervgyárban dolgozott. Nagyon szeretett színházba
járni, elsősorban a Nemzeti Színház előadásaira. Sokat mesélt színházi élményeiről, Major Tamásról,
Gobbi Hildáról és az akkori remek előadásokról. Számomra – kisgyerekként meseszerűen hatott.
Aztán elmondta, hogy felrobbantották a Nemzeti Színházat. A rengeteg történet után engem is
megdöbbentett, hogy felrobbantották a színház épületét, úgy éreztem, mintha megsemmisítették
volna a mesék forrását. Nem értettem. Amikor én megszülettem, akkor költözött vissza Győrfiszegbe.
Nagyapám katonatiszt volt, és nem jött haza a háborúból, nagyanyám egy darabig várta, várta
egészen 1993-ig, aztán meghalt. Soha nem ment férjhez. Édesanyám szülei korán meghaltak, így
ő gyermekotthonba került, később a nagyobb testvérei magukhoz vették, és így nőtt fel. Aztán
mi is leköltöztünk a kis faluba, illetve csak én meg az öcsém, a szüleink Pápán dolgoztak tovább. Mi
az öcsémmel úgy nőttünk fel, hogy ketten laktunk egy házban, és a nagyanyám járt át főzni a
szomszédból. A szüleink is hazajártak… Pápáról… a viszonyunkra ez rányomta a bélyegét, olyan is volt. Talán ebből is adódik, hogy néha én is neveletlen. Az volt az elgondolás, hogy a színház belső színészképző stúdiója mintájára indítanak egy képzést a műhelyházban is. Ekkor vették fel a Habi Józsit, Kristóf Attilát, Takács Juditot meg engem. Kijárt hozzánk Ruszt is, és beszélt a készülő darabokról, dramaturgiáról és más színházi dolgokról. A munka mellett rajzoltunk később festettünk, de még nem voltunk véglegesítve. Egyik alkalommal velem voltak a rajzaim, a Bischof megnézte, rám nézett és azt mondta – fel vagy véve.

figura vagyok – sokszor viselkedhetnék normálisabban. A kislányom már nem így nő fel, nézem,
ahogy a feleségem neveli, és azt látom, nekem is így kellett volna nevelődnöm.
Mostanában voltam a Nemzeti Színházban – egy munka miatt –, és levittem a kislányomat a
színház hajót formázó orrába, ahol van egy „tó”, amiben egy másik színház homlokzata van
„beleborítva”, és ég rajta két mécses. Ekkor én is meséltem a kislányomnak a régi Nemzetiről és
a felrobbantásáról.
Amikor 4-5 éves voltam, elkezdtem olvasni – teljesen magamtól tanultam meg. Olvastam és
rajzoltam. Mindent lerajzoltam és lefestettem, ez akkor szinte teljesen kitöltötte az életemet.
Az öcsémmel jól megvoltunk, bár nem mindig értettem, hogy mit miért csinál… és így is
maradtunk a mai napig. Ritkán találkozunk, és talán jobb is így…
Az utcabeli gyerekekkel az erdőt jártuk reggeltől estig, amikor csak lehetett. A petrikeresztúri
iskolába jártam alsó tagozatba, mint minden ottani gyerek, és a tanulás egészen jól ment,
aztán Gellénházán – felsőben – már éreztem, hogy a falusi alsó tagozat követelményrendszere
egy kicsit alacsony volt. Gyerekkoromban papnak szántak. Ministráltam minden nap 13-14
éves koromig, reggel és este egyaránt, szombat és vasárnap. Eleinte úgy éreztem, ez nekem
járható út, hívő is voltam és tetszett is a liturgia. Nagymamám testvére pap akart lenni, de
korán meghalt, így hát nagynénémmel együtt úgy gondolták, én lehetek az a családban, aki az
egyházat szolgálja. Másképp gondoltam.

II.
Leginkább a Pécsi Művészeti Gimnáziumba szerettem volna tovább tanulni, többen biztattak
is, de elgondolkodtam: Pécsre? Én? Győrfiszegből…? Meg aztán kinek mondjam? A családban
nem volt rá senkinek „füle”. Amikor aztán választani kellett, akkor a faipart választottam, az olaj
meg a fém nem igazán vonzott, így a Deák Ferenc Szakközépiskola faipari szakát választottam.
A szakközép nem sok nyomot hagyott bennem, kivéve egy dolgot, hogy Pataki tanár úrnak köszönhetően megtanultam a szakrajzot, ami a díszlettervezésben és gyártásban nagyon nagy
segítség nekem.
Ekkor már sejtettem, hogy mit nem fogok csinálni, tudtam, hogy mi nem leszek. Tudtam, képtelen
vagyok arra, hogy bejárjak olyan kötött munkahelyre, mint a Zala Bútorgyár a Műbútor
KTSZ vagy a TANÉP. Főiskolára nem volt sem módom, sem lehetőségem elmenni.
Amikor negyedikes voltam, a színház műhelye odaköltözött a Deákba, a gyakorlati foglalkozásaink
alatt a szomszédos teremben a színházi festők dolgoztak. Benéztem és megláttam
Tóth (Joe) Józsit, aki nekem majdnem falubelim, mert 3 km-re lakott Barabásszegben. Akkor
azt gondoltam, ez nekem jó lenne, ezt tudnám csinálni, de ha mégsem tudom, akkor eljövök
asztalosnak. Általános iskolás rajztanárom, Böbe néni, Pósza Istvánné, megkeresett engem a
középiskolában és azt mondta, hogy nekem az lenne a legjobb, ha a színházba mennék dolgozni,
nekem az a közeg a megfelelő, és biztos benne, hogy díszletfestőnek megfelelek. Érettségi
után a nyáron, gondoltam, jelentkezek is a színházba. Többször körbejártam az épületet, aztán
rászántam magam, hogy bemenjek. Igen ám, de nyáron a színház zárva van – én ezt csak akkor
tudtam meg. Legközelebb augusztus végén mentem be, és Bischof Sanyival találkoztam. A
következő száraz párbeszéd hangzott el:
– Ki küldött?
– Senki. – feleltem meglepetten.
– Párttag vagy?
– Nem.
Nem tudtam, hogy ez jó vagy rossz felelet.
– Kit ismersz a színházban?
– Senkit.
– Miért akarsz itt dolgozni?
– Mert itt szeretnék dolgozni.
Nagyon gyanakodva fogadtak, pedig már ’84-et írtunk, vagy tán pont ezért. Néhány beszélgetés
után a Bischof azt mondta, nagyon jókor jöttem, mert egy festő kolléga most ment vissza

Mindezzel párhuzamosan jártam a Schváger Konrádhoz az MMIK-ba egy másik rajz szakkörbe,  ahol modell után is dolgoztunk. Oroszi Csaba, Tóth (Joe) Józsi meg én voltunk férfiak, nagyon jól éreztük magunkat. Már a színházban dolgoztam, amikor elvittek katonának Sormásra – rajzolónak. Egy nagy plexitáblán kellett a repülőket követni, írni a mindenkori pozícióikat és az egyéb információkat, mindezt fordítva, hogy a tábla túloldalán lévő tisztek olvashassák. Máig tudok visszafele írni, de már csak számokat. A fülembe mondtak egy számot – mert mindennek volt száma –, és azt nekem át kellett tennem egy másik koordináta rendszerbe a táblán. Agyi tréningnek jó volt, de
rendkívül lélekölő munka volt. Mellette csináltam – természetesen „megrendelésre” – dekorációkat,
festettem Lenint, Marxot, különböző repülőket meg minden egyebet.

III.
Leszereltem, 1988-ban visszamentem a műhelyházba, és ki volt rúgva mindenki. Mint kiderült,
néhányan meg akarták buktatni a Bischofot (is?), és mindenért feljelentették. Jártam is rendőrségi
kihallgatásokra vagy 12 alkalommal. Minden esetben elmondtam, hogy nem tudom mi
történt – én katona voltam.
Nagyon sok munka volt, mindenhova gyártottunk díszletet, Egertől Pécsen keresztül Sopronig.
Bischof 3-4 produkciót vitt egyszerre, ennek megfelelően a létszámunk elérte a harmincat.
Kineveztek a festőtár vezetőjének (megbízott), de nem igazán örültem neki, mert a festés
teljesen kielégített, jól kerestem, tudtam venni autót, élveztem, hogy színházas vagyok fiatal
voltam…
Ahogy kaptam a terheket, úgy mélyedtem bele a munka különböző rétegeibe egészen odáig,
hogy megkaptam az első önálló tervezési munkát és lassan egyre többet. Jött a Josephine
Baker film, amibe festettem tizenvalahány hátteret. A film színpadi jeleneteit forgatták
Magyarországon, és ehhez a díszlet egy része festett vászon volt. Néhány napig felkészültem,
majd bementem a műterembe, és láttam, hogy egy 16×11 m-es vászon van ki feszítve. Először
azt gondoltam, most sírom el magam, aztán nekiláttam és festettem, hetekig csak festettem.
Mégis elszerződtem Kaposvárra. Egy idő után a Bischof azt érezte, hogy ránőttem, és ezt
nehezen viselte. Volt egy-két rossz mondatom is annak ellenére, hogy én nem akartam konfrontálódni
vele, de megkerestek Kaposvárról, és elszerződtem 1991-ben. Azóta ezt Sanyival
számtalanszor kibeszéltük, és továbbra is nagyon jó viszonyban vagyunk.
Kaposváron keresett meg Halasi Imre igazgató 1993-ban, hogy szerződjek vissza. Én mondtam,
hogy a Bischof Sanyival nem akarok szembe menni, együtt meg két ilyen habitusú konok
ember, mint ő meg én, nem tud egymás mellett dolgozni. Sanyi azon a nyáron megcsinálta a
vállalkozását, és elkezdett nagyon nagyban gondolkodni. Csinált a Szegdi Szabadtéri Játékokra
Aidát és még több mindent. Később jöttek a tévés megrendelései. Színházi gyártók sem voltak
akkoriban sokan, de tévés produkciókhoz meg egyáltalán nem volt gyártói kapacitás, a Sanyi
felismerte ezt a helyzetet, létrehozott egy nagy vállalkozást, ahol száz embert foglalkoztatott.
Ekkor felhívott, dolgozzak neki, én visszautasítottam, mondtam neki, hogy leszerződtem Zalaegerszegre.
Akkor azt mondta, legalább a nyárra szerződjek le hozzá, nyilván úgy gondolta, ha
újból együtt dolgozunk, majd csak eléri, hogy vele maradjak.
Dolgoztam vele a nyáron, de szeptemberben Zalaegerszegen kezdtem.
Régi színházi mondás, ha hívnak, menni kell. Ha akkor nem megyek le Kaposvárra, ma nem
lennének kaposvári barátaim, nem ismernék sok olyan embert, akinek az ismeretsége később
nagyon hasznos volt.

IV.
Nagyon szeretem Olaszországot, minden évben igyekszünk a családdal néhány napot ott tölteni.
Lépten-nyomon találkozni a nagy mesterek munkáival, árad a reneszánsz hangulat mindenből,
és ez szakmailag is sokat ad nekem. Toszkána fenséges, Velence felejthetetlen.
Velencébe sokszor elmentem turistaként, és egyik éven megnéztük a Velencei Biennálét, ami a
világ egyik legelismertebb, legrangosabb kulturális eseménye, művészeti kiállítása, néha több
építészettel, néha több képzőművészettel. Egyik alkalommal kimentem a Giardinibe, hogy
megnézzem a kiállítás egyik részét a Magyar Pavilonban. Ott találkoztam egy ismerősömmel,
a Szegő Gyurival.
– Mészi, de jó, hogy itt vagy. Tudnál nekem segíteni?
– Persze, miben?
– Nem fotóznád körbe ezt az épületet?
– Mindenképpen körbe fotózom, meg ami bent van, azt is.
– Jövőre mi csináljuk! – mondta nagy titokzatosan.
Előhívattam a fotókat, és elküldtem neki. Majd jött a telefon, hogy Mészi, már úgy állok a díszlettervekkel,
megnéznéd? Feljönnél? Dehogynem, milyen díszletterveket? Ami Velencében lesz
a Biennálén.
Találkoztunk egy presszóban, megbeszéltük, hogy mikor kell behajózni a díszletet, és júniusban
ott is vagyunk és építünk. Valóban, egy fél év múlva már kint laktam Velencében. Fantasztikus
volt.
A következő évben összejöttem Bettivel, aki később a feleségem lett, és az első közös nyaralást
Velencében töltöttük. A feleségemmel és a kislányommal azóta is vissza-visszajárunk. Réka
lányomnak nyolc mágnese van a hűtőszekrényen, minden évben egyet hoz haza.
Amikor Bettivel elindultunk a közös úton, beszéltünk arról, hogy valamelyikünknek egy kicsit
vissza kell „vonulni”. Ő tanít és énekel. Énekelt a Canterinában és az Énekmondó együttesben
is. Az én színházi munkám nagyon sokrétű, és rengeteg távolléttel jár. Mindezeket nagyon
nehéz egyeztetni a családdal. Betti nagyon bölcsen belátta, hogy én nem tudom a munkámat
félgőzzel csinálni, és ezt elfogadta, a kamarakórust feladta.
Annak ellenére, hogy nem vagyok hivatásos tervező, közel 50 darabot terveztem. Nagyon
örültem, amikor Jordán Tamás, aki miután létrehozta a Szombathelyi Weöres Sándor Színházat,
felkért, hogy a nyitódarabot az Egressy Zoltán – Dömötör Tamás 9700 címűt én tervezzem.
Mégis a legemlékezetesebb az Háy János A Géza gyerek című darab, amit Bagó Bertalan rendezett.
Nagyon jó volt vele együtt dolgozni, igazán emlékezetes munka volt. Ebben a darabban a jelenetek
helyszínei a tér különböző pontjain voltak elhelyezve, és ezekhez a jelenetekhez mindig a nézőtér
fordult, mindezt a zalaegerszegi Házi Színpadon. Nem sokan hittek benne, hogy technikailag kivitelezhető,
de sikerült, és a nézőknek is nagy élmény volt.
Sok ember volt meghatározó az életemben, a már említett Jordán Tamás, Bagó Bertalan és
Halasi Imre – akitől nagyon jó mondatokat kaptam. Annyi bizonyos, hogy Bischof Sándort a
gyártás tekintetében a mesteremnek mondhatom.

(Megjelent a Pannon Tükör 2018/1. számában.)

(Fotó: Hevesi Sándor Színház)